top of page

Huisregels

Om optimale zorg te verlenen hanteren wij heldere afspraken om uw bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken.
De belangrijkste huisregels hebben we hier onder elkaar vermeld.
Mocht u na het lezen alsnog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Praktijkbezoek

 • Kinderen tot 10 jaar dienen bij elk praktijkbezoek te worden begeleid door minimaal één ouder of wettelijke voogd;

 • Huisdieren zijn binnen de praktijk niet toegestaan;

 • Uit hygiëne-oogpunt is eten en drinken in de wachtkamer en behandelkamers niet toegestaan;

 • Graag 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn en uw aanwezigheid te melden bij onze balie assistent;

 • Was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk uw tanden te poetsen? Vraag dan aan de balieassistente een tandenborstel, tandpasta is ook altijd aanwezig. Zo wordt ons werk een stuk aangenamer en plezieriger.

 • Indien er wijzigingen zijn in uw medicijngebruik of in uw gezondheid dit a.u.b. doorgeven aan de tandarts, balieassistente of stoelassistente. Dit kan invloed hebben op uw behandeling. Het is zeer belangrijk om dit door te geven om complicaties tijdens uw behandeling te voorkomen.

 • Wijziging van persoonlijke gegevens zoals, adreswijzingen, aanpassing verzekering, zo spoedig mogelijk door te geven. U kunt dit telefonisch, per email of aan de balie doorgeven.

Afspraken

 • Ons tandheelkundig team, waaronder de receptionisten, zijn u graag van dienst bij het maken van een afspraak. De eindverantwoordelijkheid voor het maken en nakomen van een afspraak ligt echter geheel bij u;

 • Om de service van onze dienstverlening te verhogen, ontvangt u een e-mailbevestiging ter herinnering aan uw afspraak. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend;

 • Consultatie en/of behandeling geschiedt altijd enkel op afspraak;

 • Indien u uw afspraak om welke reden dan ook niet kunt nakomen, verzoeken wij u vriendelijk minimaal 24 uur van tevoren deze afspraak te annuleren/ verzetten, dit om kosten voor de gereserveerde tijd te voorkomen.

 • Bij niet verschijnen zonder af te bellen zal een deel van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 • Bij meer dan drie keer niet verschijnen zonder af te bellen zullen wij onze behandel relatie helaas moeten opzeggen.

 • Aangezien wij een zorg verlenende sector zijn, kunnen behandelingen wel eens iets langer duren dan gepland. De gereserveerde tijd die voor uw gepland staat zullen wij altijd benutten. Helaas kan het wel eens voorkomen dat u even moet wachten als er uitloop ontstaat. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen en u hierover tijdig te informeren.

 

Betalingen

 • Wij hanteren de wettelijke tarieven opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor onze tandheelkundige zorgverlening.

 • De facturering van uw tandheelkundige behandeling hebben wij uitbesteed aan Infomedics (factoringmaatschappij).

 • Cliënten van 18 jaar of ouder zonder aanvullende tandartsverzekering dienen iedere tandheelkundige behandeling direct na voltooiing, aan de balie te voldoen.

 • Indien niet (tijdig) aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan behouden wij ons het recht individuele afspraken te maken met cliënt omtrent tandheelkundige behandeling en betaling.

bottom of page