top of page

Uw mening is belangrijk

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Spreek ons daarover alstublieft aan, dan proberen we uw klacht op te lossen.
Voor ons is het belangrijk om te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent.
Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. Ook staan we open voor verbeteringen, dus feedback is welkom.
We vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Komen we er niet uit, dan kunt u uw vraag voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt. Die kan u advies geven over welke stappen u kunt ondernemen om uw klacht op te lossen. U doet dat via het speciale contactformulier op Allesoverhetgebit.nl https://www.allesoverhetgebit.nl/contact/

U kunt ook uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Die opereert als een derde, neutrale partij. Via de KNMT zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Wkkgz aan iedere zorgaanbieder stelt.

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Bij de geschilleninstantie wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. Die geeft een bindend oordeel over uw klacht.

bottom of page