top of page

TRIAdontics is een gespecialiseerde academie die zich richt op de opleiding en training van tandartsen in moderne tandheelkundige praktijken in het gebied van digitale tandheelkunde, implantologie en prosthedontie.

Voor verwijzers

Samen optimale zorg bieden aan patiënten


Wij hechten waarde aan een goede samenwerking met onze collega's, zodat wij de beste tandheelkundige zorg kunnen leveren aan patiënten. Wij zijn altijd beschikbaar voor overleg en streven ernaar om een behandelplan op te stellen die voldoet aan de wensen van uw patiënt.
U kunt uw patiënt naar ons verwijzen voor de onderstaande behandelingen:
- Implantologie
- Chirurgische behandelingen, zoals botopbouw, sinusbodemelevatie en paro flap
- CBCT vervaardiging (met/zonder rapportage)
- Totale gebitsrehabilitatie
- Klinische kroonverlenging
- Digitale occlusie analyse met behulp van intra orale scan en kaakbeweegsimulator (Modjaw)
Via het onderstaande formulier, kunt uw patient verwijzen naar ons.

Beste collega,​ Bedankt voor uw doorverwijzing; deze is in goede orde ontvangen. Wij zullen contact opnemen met uw patient voor het maken van een afspraak. Indien u x-ray foto's of aanvullende informatie heeft, kunt u deze per e-mail sturen naar info@zaanstandheelkundigcentrum.nl. Met vriendelijke groet. Zaans Tandheelkundig Centrum

bottom of page